Bygge av förråd. Stensnäs Åkersberga

Byggnation av ny förrådsbyggnad på radhustomt i Åkersberga av våra duktiga snickare och träarbetare. Flera mindre projekt som kan spridas över tid.
Mest akut är att bygga en 4×4 trall/altandel som vi ska sätta upp ett förrådstält på. Dessutom behöver vi hjälp med att skruva fast en plåt över vindskivan på taket.
Detta är bra att göra innan vintern.
Därefter kan inomhusmålningsarbeten göras.
Under våren finns utomhusmålningsarbeten samt byte av täckplåt ovanpå murar och växtlådor mm. Hantverkarna fixade till fastigheten på Stensnäsvägen i Österåker kommun, öster om Vallentuna och Väsby.

För takläggningen tog vi in en takfirma som arbetar i hela Stockholm.